පිටුව_බැනරය
  • ජංගම අධෝරක්ත තාප රූපකය H2F/H1F

    ජංගම අධෝරක්ත තාප රූපකය H2F/H1F

    මෙම නිෂ්පාදනය USB Type-C අතුරුමුහුණත සහිත ජංගම දුරකථන සඳහා යෙදිය හැක.වෘත්තීය APP මෘදුකාංගයේ ආධාරයෙන්, තත්‍ය කාලීන අධෝරක්ත රූප සංදර්ශකය, උෂ්ණත්ව සංඛ්‍යාලේඛන සංදර්ශකය සහ අනෙකුත් කාර්යයන් සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.